Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nya benämningar på YH-utbildningar

Publicerad 23 mars 2022

Myndigheten inför under slutet av mars begreppen program och kurser inom yrkeshögskolan för att tydliggöra mellan de olika formerna av YH-utbildningar.