Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nya föreskrifter om prövning av förutsättningar att anordna yrkeshögskoleutbildning

Publicerad 11 december 2020

Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.