Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nya framsteg för yrkeshögskolans jämställdhetsarbete

Publicerad 2 maj 2022

Fler män söker utbildningar inom hälso- och sjukvård samtidigt som fler kvinnor söker utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Sveriges yrkeshögskolor fortsätter sitt arbete för att bryta könsbundna val.

Yrkeshögskolan har blivit bättre på breddad rekrytering, men enligt utredaren Ann-Sofie Sydow finns det fortfarande mer anordnarna kan göra för att bryta könsbundna yrkes- och utbildningsval.

Foto: Peter Lübeck