Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nya områdesanalyser beskriver kompetensbehovet inom besöksnäringen

Publicerad 16 oktober 2023

Nu publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan Områdesanalys: Hotell, konferens, event och resor, en rapport som beskriver hur det gått för YH-utbildningarna inom området och hur efterfrågan på kompetens förändrats. Nyligen publicerades även områdesanalysen Restaurang, storkök och måltidsservice.