Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Publicerad 26 januari 2021

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.