Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar, Webbinarium

Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom konst- och kulturutbildningar

Publicerad 21 september 2021

Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk då det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.