Till innehållet
Validering, Ansökan

Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni

Publicerad 18 maj 2020

Enligt en ny förordning kommer myndigheten att kunna fördela 10 miljoner kronor under 2020 för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.