Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nytt stödmaterial ska göra yrkeshögskolorna bättre på jämställdhet

Publicerad 31 mars 2020

Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett nytt stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.