Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ökat behov av digital kompetens i spåren av pandemin

Publicerad 24 maj 2021

Förra året påbörjade 5 600 personer en YH-utbildning inom data/it. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs bland annat hur kompetensbehovet förändrats snabbt under pandemin.