Till innehållet
Yrkeshögskolan

Platser kvar på höstens utbildningar trots ökat intresse

Publicerad 1 september 2021

Samtidigt som flera yrkeshögskolor vittnar om rekordhögt antal sökande finns det platser kvar på 80 av höstens utbildningar. Svårast att fylla platserna har yrkeshögskolans teknikutbildningar, som fortfarande har låg andel kvinnliga sökanden.