Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Kvalitetsgranskning

Post pandemi – yrkeshögskola, konst- och kulturutbildning och tolkutbildning

Publicerad 4 februari 2022

Som ni säkert har noterat så kommer huvuddelen av alla restriktioner att upphöra den 9 februari. Arbete pågår för att riksdagen ska kunna besluta att covid-19 inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. En successiv återgång till arbetsplatser och högskolor rekommenderas – på det statliga området finns uppdrag till alla myndigheter att låta personalen arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt till 14 februari.