Till innehållet
Yrkeshögskolan

Provundersökning gällande resultatuppföljning görs om

Publicerad 11 maj 2022

Under 2021 genomförde MYH ett test med att utveckla metoden för uppföljningen av studerandes sysselsättning. Ett antal YH-anordnare valdes ut för att ingå i provundersökningen. På grund av tekniska problem tittar vi på möjligheten att göra om undersökningen.