Till innehållet
Validering

Rapport om lärcentras möjligheter att bidra till kompetensförsörjning och livslångt lärande

Publicerad 3 februari 2022

Rapporten Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande är en del av ett gemensamt projekt mellan flera myndigheter för att öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter att bidra till att fler, både individer och arbetsgivare, får tillgång till utbildning, vägledning och validering.