Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Regeringen tillsätter ny utredning om yrkeshögskolan

Publicerad 20 oktober 2021

En gemensam ansökan för yrkeshögskolan är en av de viktigaste frågorna i den nya utredning som regeringen nu tillsätter. ”Yrkeshögskolan har expanderat kraftig under några år och det finns därför flera viktiga frågor som behöver utredas för utbildningsformen ska rusta sig för framtiden och gå in i en ny fas”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.