Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn, Ansökan, Tillsyn, Kvalitetsgranskning

GD har ordet - Rekommendation om distansundervisning – vad händer?

Publicerad 20 maj 2020

MYH får fler och fler frågor om vad som händer med yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar på sikt, kopplat till pandemin.