Till innehållet

Rekommendation om gymnasieskolan påverkar inte vuxenutbildningen

Publicerad 21 januari 2021

De justeringar av rekommendationerna om distansundervisning som offentliggjordes idag omfattar endast gymnasieskolan. För vuxenutbildningens del gäller fortsatt att dessa utbildningar ska ses som arbetsplatser. Där är huvudregel fjärr- och distansundervisning så långt det är möjligt.