Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

Rekommendationer gällande covid-19

Uppdaterad 23 februari 2022 Publicerad 12 januari 2022

Det finns inga specifika rekommendationer som riktar sig mot de utbildningar som finns inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde.