Till innehållet
Validering, Ansökan

Resultat ansökan 2021 om statsbidrag för branschvalidering

Publicerad 1 februari 2021

Myndigheten har beviljat 11 av 13 ansökningar i den ansökningsomgång som stängde den 15 december 2020. Omfattningen innebär att det årliga anslaget på 10 miljoner kronor kommer att utnyttjas fullt ut.

Läs mer om resultatet av ansökningsomgången