Till innehållet
Validering, Ansökan

Resultat ansökan 2022 om statsbidrag för branschvalidering

Publicerad 1 februari 2022

Myndigheten har beviljat sex av sju ansökningar i den ansökningsomgång som stängde den 10 december 2021. Sammanlagt kommer närmare 6,7 miljoner att fördelas för utveckling av branschvalidering.

Läs mer om resultatet av ansökningsomgången