Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar, Ansökan

Resultat ansökningsomgång för förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar hösten 2021

Publicerad 25 januari 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att bevilja sju konst- och kulturutbildningar förnyat stöd.