Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar, Ansökan

Resultat ansökningsomgång nya konst- och kulturutbildningar

Publicerad 8 februari 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att bevilja stöd i form av studiestödsplatser till 12 nya utbildningar.