Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Publicerad 27 oktober 2022

I 2022 års ansökningsomgång har 111 kurser beviljats statsbidrag för start under 2023.