Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Resultatet av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Publicerad 23 oktober 2020

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 89 kurser beviljats statsbidrag för start under 2021.