Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Så många har sökt om ytterligare utbildningsomgångar

Publicerad 26 maj 2020

Som ett led i regeringens extrasatsning på yrkeshögskolan har utbildningsanordnare fram till i förra veckan haft möjlighet att ansöka om utökat antal utbildningsplatser i form av ytterligare omgångar. Myndigheten har mottagit 439 ansökningar om ytterligare 500 utbildningsomgångar, vilket motsvarar 10 380 utbildningsplatser.