Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Kvalitetsgranskning

Samlad granskningsrapport ska bidra till inspiration och utveckling

Publicerad 1 februari 2022

Nu presenteras för första gången en samlad rapport innehållande resultat från genomförda kvalitetsgranskningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning och tolkutbildning inom folkbildningen. Rapporten är tänkt att bidra till att utveckla kvaliteten i utbildningarna och fungera som vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet.