Till innehållet
Validering

Samstämmigt om vikten av validering

Publicerad 14 februari 2020

Nyligen anordnade Svenska Ilera-föreningen ett seminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande. IFAU, LO, SACO, SKR, Svenskt Näringsliv och TCO kommenterade förslagen.