Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar, Ansökan

Sex konst- och kulturutbildningar har beviljats förnyat stöd

Publicerad 31 augusti 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga sex inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.