Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

Statistisk årsrapport: Fler kvinnor än män på YH-kurser

Publicerad 1 juni 2022

Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Rapporten innehåller bland annat, av MYH, opublicerade uppgifter avseende yrkeshögskolekurser.