Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

Publicerad 10 juni 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2021.