Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

Publicerad 5 juni 2024

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2025.