Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

Stödmaterial för distansundervisning

Publicerad 20 mars 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset

UR - anpassad utbildning på distans