Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Storsatsning på teknik och grön omställning när YH växer

Publicerad 11 januari 2024

Idag tas första steget i det som ska bli en ny historisk utbyggnad av yrkeshögskolan. Totalt beviljas nu mer än 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning.