Till innehållet
Yrkeshögskolan

Svårt att rekrytera vindkraftstekniker trots utbyggnad

Publicerad 25 maj 2023

Bristen på vindkraftstekniker gör att det idag flygs in kompetens för att serva några av de 5000 vindkraftverk som finns i Sverige. Samtidigt som vindkraften byggs ut och det finns goda möjligheter till jobb gör bristen på sökande till yrkeshögskolans utbildningar till vindkraftstekniker att omgångar ställs in och att två av tre utbildningsplatser förblir outnyttjade.

Ta del av områdesanalyserna