Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ta del av myndighetens yttrande över Framtidens yrkeshögskola

Publicerad 29 november 2023

Nu finns Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31) att ta del av.