Till innehållet

Thomas Persson fortsätter som generaldirektör

Publicerad 1 juni 2023

Regeringen har beslutat att förlänga Thomas Perssons förordnande som generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan till och med oktober 2023, i avvaktan på att ny GD för myndigheten rekryteras.