Till innehållet
Yrkeshögskolan

Tillägg i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan om bedömning av utländsk utbildning

Publicerad 26 maj 2020

För att kunna bredda befintlig kunskap om hur utbildningsanordnare kan bedöma behörighet till yrkeshögskolan utifrån utländsk utbildning (YH), har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdaterat sin Handbok för tillträde till yrkeshögskolan.