Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan

Publicerad 22 oktober 2020

I början av nästa år startar tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Därmed fortsätter den försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar som startade 2019 och som ska redovisas till regeringen 2024.