Till innehållet
Yrkeshögskolan, Kvalitetsgranskning

Uppdaterad lista över kvalitetsgranskningar 2022

Publicerad 4 februari 2022

Som vi tidigare informerat om väljer myndigheten ut fler utbildningar för fördjupade kvalitetsgranskningar i början av året, baserat på vilka som fått besked om fler omgångar nu i januari. Det gör vi bland annat för att bättre kunna fånga upp kortare utbildningar och de som har ovanligare upplägg, till exempel när det gäller studietakt eller startmånader.