Till innehållet

Uppföljning av anpassningar med anledning av corona/covid 19

Publicerad 14 september 2020

Myndigheten skickar inom kort ut en enkät för att följa upp de anpassningar som har genomförts för att utbildningarna ska klara av de utmaningar som covid-19 har medfört.