Till innehållet
Yrkeshögskolan

Uppföljning av schablonnivåer för statsbidrag inom yrkeshögskolan

Publicerad 24 november 2020

Myndigheten kommer med start denna vecka att följa upp schablonbelopp.