Till innehållet
Yrkeshögskolan

Uppföljning ska ge bättre bild av yrkeshögskolans kostnader

Publicerad 28 augusti 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför under hösten 2023 en pilotundersökning som avser uppföljning av kostnader och intäkter som är förknippade med att bedriva YH-utbildningar.