Till innehållet
Yrkeshögskolan

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Publicerad 15 maj 2020

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.