Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering, Webbinarium

Validering väntas bli hett i nya systemet för omställningsstudiestöd

Publicerad 12 april 2022

När Myndigheten för yrkeshögskolan bjöd in till nationell konferens om validering diskuterades ämnet från flertalet synvinklar. Som en röd tråd genom förmiddagen återkom omställningsstudiestödet som riksdagen tar upp för beslut i juni. Intresset för validering väntas öka rejält när nya målgrupper ska lockas att vidareutbilda sig under livets gång.

Flera talare vid valideringskonferensen förväntar sig att validering ska locka större målgrupper om det nya omställningsstudiestödet blir verklighet nästa år. Från vänster Andreas Bokerud, Mikael Weimarck och Josefine Larsson.

Foto: MYH