Till innehållet
Yrkeshögskolan

Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

Publicerad 6 april 2020

Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.