Till innehållet
Yrkeshögskolan

Workshop: Var med och dela erfarenheter om YH-flex

Publicerad 31 oktober 2022

Den 7 december kommer myndigheten genomföra en workshop för yrkeshögskoleanordnare som medverkat i försöksverksamheten YH-flex. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och lärdomar, ta del av era synpunkter och ge er en samlad bild av försöksverksamhetens genomförande och resultat.