Till innehållet

Yrkeshögskolan – lönsam för både individ och samhälle

Publicerad 8 mars 2022

YH-utbildning ger positiva effekter på både de studerandes löneutveckling och samhällsekonomin. Yrkeshögskolans starka koppling till arbetsmarknaden kan vara en del av förklaringen.