Till innehållet
Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan ska utbilda färre tandsköterskor

Publicerad 27 april 2023

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en områdesanalys som beskriver kompetensbehovet inom tandvården på 3-5 års sikt. Enligt myndighetens analytiker Maria Björklund kommer antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning att minska de kommande åren.

Ta del av myndighetens områdesanalyser