Till innehållet

Frågor och svar

Här hittar du en FAQ som handlar om pilotverksamheten om nationell yrkesutbildning. Sidan uppdateras löpande.