Till innehållet

Återrapportering: Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar

Utgiven 2012-08-27

Öppna publikationen