Till innehållet

Återrapportering: Förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en kvalifikation enligt äldre bestämmelser, kan inplaceras i referensramen

Utgiven 2012-11-16

Öppna publikationen